Wat is Sarco  |   Symptomen en verschijnselen  |  Is Sarco gevaarlijk

Waar kan Sarco voorkomen  |  Is Sarco besmettelijk  |  Gevolgen van Sarco

Wat is Sarco NIET  |  Erfelijkheid

 

Symptomen en verschijnselen!

 

Sarco kan in (alle) organen voorkomen en verschillende klachten veroorzaken en het komt zowel acuut als chronisch voor. Een aantal patiënten heeft helemaal geen klachten en de ziekte wordt bij hen dan ook per toeval ontdekt bij b.v. het maken een Thoraxfoto (longfoto).

De meest bekende organen waar Sarco voor kan komen zijn: longen, lymfeklieren, huid en ogen.

Ook komt het veelvuldig voor in de: lever, nieren, gewrichten.

De klachten uiten zich vaak door: (ernstige) vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, kortademigheid (vooral bij inspanning), (langdurig) hoesten zonder sputum, temperatuurs verhogingen, kenmerkende huidafwijkingen en of een (langdurig) gevoel van malaise.

Oogklachten kunnen het eerste symptoom zijn, b.v. bij een verminderde traanproductie en of ontstekingen van het bindvlies kan een branderig gevoel ontstaan als of er zand in de ogen zit! Door ontstekingen in het oog zelf, aan het regenboogvlies en of netvlies, kan er een waas voor de ogen optreden waardoor deze patiënten voor kortere of langere tijd slechter zien.

De vermoeidheid kan jarenlang bestaan zonder dat er afwijkingen ik het bloed worden gevonden en of afwijkingen te zien zijn op foto's.